دزدگیر S2 ساترا الکترونیک

گارانتی

  • 2 سال گارانتی تعویض کامل
  • سال اول تعویض کامل دستگاه
  • سال دوم تعویض کامل برد

خدمات پس از فروش

  • 10 سال خدمات پس از فروش

alarm security system، دزدگیر S2 ساترا الکترونیک